Vásár szabályzat ...


Tisztelt Kiállító!

Az Önök zavartalan, eredményes vásári részvétele és azon keresztül a XVII. Marcali Nemzetközi Kiállítás és Vásár sikere érdekében rögzítjük a főbb vásári szabályokat, tudnivalókat.

1. A vásáron történő részvétel feltétele a megrendelő beküldése, illetve a megrendelt terület és szolgáltatások díjának befizetése, legkésőbb 2011. szeptember 05-ig. Minimális követelmény a
jelentkező adatainak megadása (ez kerül a katalógusba és a hivatalos kiállító listába), a kiállítási profil, termék megnevezése, az igényelt terület pontos megadása, a megrendelőlap cégszerű aláírása,
valamint a biztosítással kapcsolatos információk kitöltése és aláírása.
2. Amíg a kiállítónak a vásárigazgatóság felé tartozása van, nem foglalhatja el a kiállítási területet.
3. Ha a kiállító kedvezményt kér, de a befizetést nem telj esíti határidőre, kiegészítő számlát küldünk.
4. Ha a szabályosan bejelentkezett kiállító 2011. szeptember 14-én 18 óráig nem foglalja el el az
igényelt területet - illetve későbbi érkezését előre nem jelzi,- helyét a vásárszervezők betölthetik. A kiállító semmiféle kártérítési igénnyel nem állhat elő.
5. A kiállítás építési időszakában érkező építéssel és berendezési tárgyakkal kapcsolatos kéréseket
50%-os felárral teljesítjük. Áramot és vizet csak a megrendelőn szereplő igény esetén biztosítunk.
(Bel-és kültéren egyaránt!)
6. A kiállítás szervezői fenntartják maguknak a jogot, hogy - kényszerhelyzetben - a standok helyét megváltoztathassák.
7. A standok határolófalait, tartóoszlopait megfúrni, szegezni nem szabad, a berendezési tárgyakon okozott károkat a kiállító köteles a helyszínen megtéríteni.
8. Sátrak, egyedi kereskedőpavilonok felállítására a füves területen nyílik lehetőség, kizárólag a vásárigazgatóság által meghatározott helyeken, minőségi elvárásokkal.
9. A kiállított termékek őrzéséről a vásár nyitvatartási ideje alatt a kiállítók, a nyitvatartáson túli időszakban az őrző-védő szolgálat gondoskodik.
10. Gépjárművek a kiállítás területén nem tartózkodhatnak. A kiállítók részére őrzött parkolót biztosítunk.
11. Főbb tűzvédelmi előírások: - minden kiállító köteles 1 db ellenőrzött kézi poroltó készüléket magával hozni,

  • a Sportcsarnokban és a könnyűszerkezetes csarnokban a dohányzás szigorúan tilos
   (a tárgyalókban is)
  • a tűzcsapokhoz vezető és a közlekedési utakat szabadon kell hagyni
  • a tűzeseteket (az eloltottakat is) jelezni kell, - az elektromos készülékek alá (pl. kávéfőző) nem éghető anyagú alátétet kell tenni
  • elektromos vezetékek vezetése talajon csak védetten történhet
  • a gázpalackokat rögzíteni kell (C02, léggömbtöltő)
  • standonként 1 fő tűzvédelmi felelőst kell kijelölni.

12. Főbb egészségügyi előírások: élelmiszert, édességet árusítók, ételt és italt forgalmazók részére

 • Orvosi alkalmasság igazolása. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátására kötött szerződés a helyszínen megtekinthető legyen.
 • A rendezvény kezdete előtt legalább 8 nappal előzetes ÁNTSZ hozzájárulást kell kérni a kitelepülésre.
 • Árusítás eldobható edényzetben történhet.
 • Világos színű munkaruha viselése kötelező.
 • Zárt hulladékgyűjtőt a kiállító köteles magával hozni.
 • Csak a kijelölt személyzeti illemhelyet szabad használni.
 • Folyóvizes kézmosásról a kiállítónak kell gondoskodnia: folyamatosan legyen szappan, körömkefe, törölköző és kézfertőtlenítő oldat.
 • Eszközmosogatás 3 fázisban vagy kétmedencés mosogató esetében csak kombinált hatású mosogatószerrel történhet.

13. Kérjük a vásár résztvevőit a szabályok betartására. Ellenőrzésre és intézkedésre a rendezők és az illetékes hatóságok jogosultak. Kérjük az Önök érdekében tanulmányozzák át a szabályokat!

Vásárigazgatóság